Overslaan en naar de inhoud gaan
De Leidse Examentraining

Stofomschrijving Stoomcursus

Hieronder vind je de onderwerpen die in principe behandeld zullen worden. Het kan zijn dat er een onderwerp niet behandeld wordt dat je toch graag behandeld zou willen zien. Ook het omgekeerde is mogelijk. De reden hiervoor is dat niet alle scholen exact hetzelfde programma aanhouden in 4 en 5 vwo. Je hoeft je hier echter geen zorgen om te maken. Verreweg het grootste gedeelte van de stof die je in 4 en 5 vwo hebt gehad komt aan bod.

Wordt er een onderwerp behandeld dat je nog niet gehad hebt? Wij leggen het op zo'n manier uit dat je het direct begrijpt! Mis je een onderwerp dat je eigenlijk wel lastig vindt? Met de stof die we wel behandelen zul je zien dat je basis veel sterker wordt. De ervaring leert, dat als 'het fundament' in orde is, je moeilijkere onderwerpen veel sneller en gemakkelijker onder de knie krijgt en dat je onderwerpen die eerst heel moeilijk leken, nu veel beter begrijpt.

Let op! Dit overzicht is onder voorbehoud. De definitieve stofomschrijving wordt een maand voor de cursus vastgesteld. Er kunnen dus nog (kleine) wijzigingen optreden.

Toelichting bij tabel: Elk blok staat voor 2 lesuren; gebruik scrollbalkje onderaan de pagina om de overige blokken te bekijken.

 Blok 1Blok 2Blok 3Blok 4Blok 5Blok 6Blok 7Blok 8
aardrijkskundeAtlasvaardighedenPlaattektoniekLandschappenKlimaatBeredeneren & 
Bron- vaardigheden
WereldsysteemLanden vergelijkenWereldsteden
biologieVaardigheden & CelAssimilatie & DissimilatieKringlopen en MilieuEcologieDNAGeneticaEvolutieBloedsomloop
Duits*LeesvaardigheidLuistervaardigheidLeesvaardigheid
Engels*
Frans*
economieOmzet, kosten en winst & Stappenplan RekenenBetalingsbereidheid & OverheidsingrijpenSurplusElasticiteitenEconomische kringloopWereldhandelPrijspeilConjunctuur
geschiedenisVroegmoderne Tijd: 16e eeuwVroegmoderne Tijd: 16e-18e eeuwModerne Tijd: 19e eeuwDuitslandKoude OorlogPrenten
LatijnProefvertalen
M&OStappenplan examensom & Stappenplan procentenPrijsResultatenanalyseBreak-even & BalansAandelen & WinstverdelingInterestHypothekenKengetallen & Afschrijvingen
natuurkundeMechanica (energie, grafieken en bewegen)Mechanica
(krachten)
Mechanica (gravitatie) & Trillingen en lopende golvenStaande golvenElektromagnetismeElektriciteitKernfysicaModelleren
NederlandsTekstbegrip algemeen (kernzinnen)Kritisch lezen van de vraag & MeerkeuzevragenOpen vragenTekstverbandenArgumentatieVragen over de hele tekstKopjesvragen & SamenvattenVergelijken
scheikundeSoorten stoffenReactievergelijkingen & RekenenBegrippen bij reactiesRedenerenOrganische chemie - reacties en polymerenOrganische chemie - biochemie en isomerieZuren en basenRedox
wiskunde AStructurerenAlgebra: letter berekenenAlgebra: herleiden en omschrijvenBeredeneren en OnderzoeksopgavenDifferentiërenRijenExponentiële functiesCombinatoriek & Onderzoeksopgaven
wiskunde BFuncties & VergelijkingenExamenvaardighedenExamensomTransleren & InverseDifferentiërenIntegrerenLimieten, Asymptoten en Perforaties

* We adviseren je in principe om je niet voor meerdere moderne vreemde talen in te schrijven. Onze Stoomcursussen komen voor de verschillende talen voor een groot deel overeen, omdat er wordt geoefend met strategieën om teksten en de vragen bij teksten beter te begrijpen en te beantwoorden. Alle strategieën en stappenplannen die je bij deze cursus leert, zijn ook voor de overige moderne vreemde talen grotendeels van toepassing.

De Leidse Examentraining
De Leidse Examentraining