De Leidse Examentraining

Stofomschrijving Stoomcursus

Hieronder vind je de onderwerpen die in principe behandeld zullen worden. Het kan zijn dat er een onderwerp niet behandeld wordt dat je toch graag behandeld zou willen zien. Ook het omgekeerde is mogelijk. De reden hiervoor is dat niet alle scholen exact hetzelfde programma aanhouden in 4 en 5 vwo. Je hoeft je hier echter geen zorgen om te maken. Verreweg het grootste gedeelte van de stof die je in 4 en 5 vwo hebt gehad komt aan bod.

Wordt er een onderwerp behandeld dat je nog niet gehad hebt? Wij leggen het op zo'n manier uit dat je het direct begrijpt! Mis je een onderwerp dat je eigenlijk wel lastig vindt? Met de stof die we wel behandelen zul je zien dat je basis veel sterker wordt. De ervaring leert, dat als 'het fundament' in orde is, je moeilijkere onderwerpen veel sneller en gemakkelijker onder de knie krijgt en dat je onderwerpen die eerst heel moeilijk leken, nu veel beter begrijpt.

Let op! Dit overzicht is onder voorbehoud. De definitieve stofomschrijving wordt een maand voor de cursus vastgesteld. Er kunnen dus nog (kleine) wijzigingen optreden.

Toelichting bij tabel: Elk blok staat voor 2 lesuren; gebruik scrollbalkje onderaan de pagina om de overige blokken te bekijken.

  Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4  Blok 5  Blok 6 Blok 7 Blok 8
aardrijkskunde Atlasvaardigheden Plaattektoniek Kringlopen Klimaat Wereldsysteem Beredeneren & 
Bron- vaardigheden
Landen vergelijken Wereldsteden
biologie Vaardigheden & Cel Assimilatie & Dissimilatie DNA Genetica & Transport Evolutie Ecologie Kringlopen & Longen Bloedsomloop
Duits* Leesvaardigheid Luistervaardigheid Leesvaardigheid
Engels*
Frans*
economie Omzet, kosten en winst & Stappenplan vraag uitpluizen Betalingsbereidheid Surplus Elasticiteiten Economische kringloop & Overheids- en monetair beleid Wereldhandel Prijspeil en werkgelegenheid     conjunctuur
geschiedenis Vroegmoderne Tijd: 16e eeuw Stappenplan examenvragen Moderne Tijd: Opkomst stromingen Duitsland deel I Duitsland deel II &
Vragen met Prenten
Koude oorlog deel I Koude oorlog deel II Kernmerkende Aspecten
Latijn Proefvertalen
M&O Stappenplan examensom & Stappenplan procenten Prijs Resultatenanalyse Break-even & Balans Voorraadwaardering & Afschrijvingen Interest Aandelen & Winstverdeling 1 Winstverdeling 2 & Hypotheken
natuurkunde Mechanica: energie, grafieken en bewegen Mechanica: krachten Mechanica: gravitatie Trillingen en golven Elektriciteit Astrofysica Kernfysica
Nederlands Tekstbegrip algemeen (kernzinnen) Kritisch lezen van de vraag Meerkeuzevragen Open vragen Tekstverbanden Argumentatie en Vragen over de hele tekst Kopjesvragen en Vergelijken Samenvatten
scheikunde Soorten stoffen Reactievergelijkingen & Rekenen en formules Stappenplan rekenen & Begrippen bij reacties Redeneren Zuren en basen & Redox Redox electriciteit Organische chemie - Reacties Organische chemie - Polymeren & Isomerie
wiskunde A Structureren Algebra: letter berekenen Algebra: omschrijven Beredeneren en Onderzoeksopgaven Exponentiële functies Differentiëren Rijen en Combinatoriek     Onderzoeksopgaven
wiskunde B Vergelijkingen Differentiëren Examensom Exponenten en Logaritmen Goniometrie Examenvaardigheden Integreren

* Let op: We adviseren je in principe om je niet voor meerdere moderne vreemde talen in te schrijven. Onze Stoomcursussen komen voor de verschillende talen voor een groot deel overeen, in die zin dat er wordt geoefend met strategieën om de tekst en de vragen beter te begrijpen en te beantwoorden. Alle strategieën en stappenplannen die je bij deze cursus leert, zijn ook voor de overige moderne vreemde talen grotendeels van toepassing.

De Leidse Examentraining
De Leidse Examentraining