De Leidse Examentraining

Examentraining

De voorbereiding op het eindexamen is zonder meer lastig. Nog afgezien van de tijdsdruk is het best moeilijk te bepalen aan welke examenonderwerpen je nu wel of geen aandacht moet besteden en welke tijdsplanning voor jou het beste is. Juist in deze spannende periode kun je professionele begeleiding en een strak studieschema goed gebruiken. Onze examentraining is opgezet om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je eindexamen. De Examencursus vindt plaats in de periode februari-mei en kan gevolgd worden in een of meerdere periodes van de in totaal 15 periodes van twee of drie dagen.

Je kunt je dus voor meer dan één vak inschrijven en ook zelf kiezen welk vak je bij voorkeur in welke periode volgt. Je kunt rekenen op ongeveer 30 uur les per examentraining. Het grote voordeel van deze cursus is dat je aan het eind van een periode vrijwel geheel bent voorbereid op je examen. Daarna heb je nog ruimschoots de tijd om aandacht aan je overige vakken te besteden. We raden je aan de training zo vroeg mogelijk te volgen zodat je ook op school nog geruime tijd met de geleerde stappenplannen kunt oefenen en je zo nog beter kunt voorbereiden op het examen.

De cursus is intensief en biedt inzicht in de eindexamenvereisten

De begeleiding is intensief: één docent op vijf leerlingen. De cursus is in blokken verdeeld. In elk blok staat steeds één onderwerp centraal. Elk blok begint met een kernachtige uitleg waarin hoofdzaken van bijzaken worden gescheiden en waarin je handvatten krijgt aangereikt om examenopgaven succesvol op te lossen (onze bekende stappenplannen). Na de uitleg maak je de door ons geselecteerde (eindexamen)opgaven (zie ons lesmateriaal), waardoor je inzicht krijgt in het sóórt vragen en de manier waarop deze gesteld worden. Door deze werkwijze krijg je meer grip op de stof en, zo leert de ervaring, wordt je zelfvertrouwen een stuk groter.

De cursus is specifiek gericht op het verbeteren van examenresultaten

Per vak wordt er op alle cursus dagen aandacht besteed aan opgaven die regelmatig op examens aan de orde komen. Op de laatste cursusdag maak je een proefexamen onder strikte examencondities. Het examen wordt met behulp van de correctievoorschriften van het CITO nagekeken, zodat je een goed beeld krijgt van hoe je ervoor staat. Het proefexamenresultaat wordt uitvoerig met je besproken.

De cursus is gericht op de individuele leerling

Met elke leerling voeren we tijdens het eerste lesuur een kort gesprek en tijdens de cursus houden verschillende docenten je vorderingen (en veelgemaakte fouten!) bij, zodat wij je aan het eind van de cursus een gericht studieadvies kunnen geven. Door het kleine aantal leerlingen per docent is er daadwerkelijk veel aandacht voor individuele problemen. Indien nodig kun je in de avonduren van 19.30 tot 21.30 uur extra (privé)les krijgen (kosteloos). Je studeert in een inspirerende omgeving met betrokken docenten.

Ervaren docententeam

Het team van jonge docenten heeft jarenlange ervaring met het geven van bijles en cursussen aan scholieren. Ze zijn super gedreven om het beste bij je naar boven te halen en hebben al vele duizenden leerlingen met succes door het examen heen geloodst. Onze docenten helpen je niet alleen individueel, maar nemen ook de tijd om alle stof, vanaf het begin, op een overzichtelijke manier te presenteren. Ze vinden het een uitdaging om je te helpen het examen te halen en weten uit ervaring dat dit ook echt haalbaar is.

De afgelopen jaren zijn vrijwel alle deelnemers (>90%) geslaagd.

De meeste periodes duren drie dagen (ongeveer 30 uur les), hoewel soms voor een bepaald vak de cursus slechts twee dagen duurt; dit staat aangegeven in het actuele vakkenoverzicht. Hier kan je tevens kijken voor een actueel overzicht van welke vakken in welke periode gegeven worden en voor welke vakken nog plaats is. Cursusdagen zijn opgedeeld in vier blokken van twee uur. Voor een uitgebreider overzicht van de opbouw van de examentraining kun je kijken bij de dagindeling.

De cursuskosten bedragen 380 euro per vak (275 euro voor de vakken die twee dagen duren).
Dit is inclusief ongeveer 30 lesuren, individuele aandacht in de avonduren en het door ons speciaal voor deze cursus ontwikkelde cursusmateriaal. Je kunt je inschrijven tot in principe een dag voor aanvang van elke periode. Echter, de belangstelling voor deze cursus is groot. Wil je zeker zijn van een cursusplaats schrijf je dan zo snel mogelijk in.

Met name leerlingen buiten de regio wijzen we graag op overnachtingsmogelijkheden in en rond Leiden. Op het door ons gemaakte overzicht van overnachtingsadressen vind je de prijzen. De genoemde accommodaties bieden verschillende extra's aan. Denk hierbij aan een ontbijt, de mogelijkheid van het gebruiken van een fiets, en er zijn ook accommodaties die je naar de cursuslocatie brengen en je aan het einde van de dag weer komen ophalen.

De Leidse Examentraining
De Leidse Examentraining