SSL: De Leidse examentraining

Examentraining docenten MVT

Doelgroep

Docenten Duits, Engels, Frans en Spaans.

Klik hier voor de gevorderdentraining voor docenten die onderstaande cursus al eerder gevolgd hebben.

Doelstelling

Het doel van de workshop is om docenten handvatten aan te reiken om het examengemiddelde van hun leerlingen te verhogen. In het bijzonder bij de talen zullen we ons concentreren op de CITO-eindexamens. Hierin zit een vaste, systematische manier van vragen stellen. Wij geven zowel inzicht in de structuur van de teksten als in succesvolle strategieën om de vragen te beantwoorden. Dit gebeurt op een praktische wijze. De stof kan dan ook direct in de lessen worden toegepast.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 1. De systematiek van de eindexamenteksten:
  • Welke typen teksten en welke tekststructuren kunnen onderscheiden worden?
  • Welke oplossingsstrategieën passen bij elk van deze type teksten?
  • Een protocol voor het maken van teksten.
    
 2. Het op systematische wijze oefenen van examenteksten in de klas:
  • Kiezen van examens, welke criteria?
  • Welke woorden(lijsten) zijn nu echt zinvol?
  • Berekenen van tijd voor het maken en behandelen;
  • Verdelen van het materiaal, opbouw over een jaar;
  • Ideeën over verdeling les / huiswerk;
  • Valkuilen en weggevers.

Klik hier voor het programma voor vmbo.

Klik hier voor het programma voor havo/vwo.

Input van de schooldocenten

Hoewel de workshop zelf al tot veel gespreksstof aanleiding kan geven, is input van docenten meer dan welkom. Binnen het programma is tijd ingeruimd voor het stellen van vragen en het aan orde stellen van problemen waar docenten in de praktijk mee te maken kunnen krijgen. Steeds proberen wij hiervoor een praktische oplossing te vinden.

De trainers hebben naast jarenlange ervaring in het lesgeven aan eindexamenkandidaten ook veel ervaring in het opleiden / trainen van docenten. Zij hebben inmiddels honderden leerlingen in een korte tijd geholpen met het verhogen van hun examencijfer en hebben een uitstekend inzicht in met name de volgende punten:

 • Welke leesstrategieën echt werken
 • Hoe leerlingen deze zo goed mogelijk onder de knie krijgen
 • Hoe lessen efficiënt ingedeeld kunnen worden
 • Hoe leerlingen het best gemotiveerd kunnen worden om lang achter elkaar te studeren
 • Hoe leerlingen prettig leren

Vaak blijken verschillende talensecties verschillende strategieën te hanteren. Voor leerlingen kan dit verwarrend zijn. Het voordeel van deze training, waar de gehele talensectie aan deelneemt, is dat er een gezamenlijke strategie voor alle moderne vreemde talen wordt uitgewerkt. De aangereikte strategieën werken namelijk bij alle talen! Op deze manier versterkt een les examenteksten Frans ook de examenteksten Engels. Wanneer alle talensecties dezelfde strategieën gebruiken, bespaart dit vanzelfsprekend ook veel tijd. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de strategieën zelf zorgen voor betere resultaten en meer tijd om te oefenen versterkt dat nog eens.

Na elke training worden (anonieme) enquêtes afgenomen. Een greep uit de reacties:

De docent: "Humor, duidelijk, kort en bondig", "Kan goed uitleggen", "Geeft goede voorbeelden", "Is enthousiast", "Consequent en helder", "Inspirerend!", "Energiek".

De training:

 • "Ik vond het een hele goede cursus waarmee je direct aan de slag kunt. Praktische toepassingen."
 • "Ik vond het heel prettig dat het een kleine groep was. Zo kom je allemaal aan bod, is het persoonlijker en minder bedreigend."
 • "Oefenen in een andere dan de eigen vaktaal heb ik als heel nuttig ervaren."
 • "Cursus is direct inpasbaar in de lespraktijk!"
 • "Het is een cursus die geschikt is voor alle taaldocenten, ook diegenen die geen eindexamenklassen hebben, omdat examenteksten ook in overige leerjaren worden gebruikt ter toetsing en oefenmateriaal."
 • "Ik vond het een bijzonder nuttig en prettige training."
 • "De training was voortreffelijk en we gaan onze leerlingen ook zeker verblijden met de aangeboden kennis."
 • "Was echt super inspirerend!"
 • "Wat heel nuttig is, is dat je teksten maakt in een taal die je zelf niet geeft. Dit dwingt je anders te redeneren want je bent die taal minder machtig."
 • "Ik vond de cursus heel inspirerend en het heeft mij weer nieuwe bruikbare tools gegeven om mijn leerlingen voor te bereiden op het examen. De docent heeft een hele goede invulling aan deze dag gegeven en heeft de tijd echt heel goed benut."
 • "Erg goed vond ik de uitleg van de structuur en hoe je de methode aan de leerlingen kunt uitleggen."
 • "Ik vond het een zeer intensieve en nuttige training. Ondanks jarenlange ervaring met examenklassen waren een aantal 'tips en trucs' toch nieuw voor mij. De volgende dag ben ik met het bordschema en de oefentekst in een examenklas gelijk aan de slag gegaan. Om even aan te geven dat ik echt wat (veel!) aan de training heb gehad. Het ter beschikking gestelde materiaal is bovendien uitermate handig voor de inzet in de lessen."
 • "Erg blij met deze cursus, gaat een wereld voor me open wat betreft de dingen die ik mijn leerlingen kan bijbrengen. Had het al veel eerder willen doen!"
 • "Dit zou verplicht moeten worden op elke lerarenopleiding. Super!"
 • "Een van de weinige cursussen waar ik met plezier op terugkijk."
 • "Voor mij als MVT docent een zeer duidelijke en verhelderende uitleg met een docente die wist waarover zij sprak!"
 • "Geeft energie om ermee aan de slag te gaan."
 • "Door de vele eyeopeners zal ik in de toekomst zeker anders met tekstverklaring omgaan."
 • "Deze training laat duidelijke en recente voorbeelden zien bij de aangeboden theorie. Dat vind ik een erg sterk punt omdat we het meteen in de praktijk kunnen gaan toepassen."
 • "Een goede groepsgrootte geeft kans om individueel vragen te stellen op bepaalde onderwerpen. Een heel interessante cursus om inzicht te krijgen over de samenstelling van een tekst en de vragen hierbij."
 • "De Spaanse teksten (taal dit ik niet beheers) vond ik een zeer goed onderdeel, daardoor kon ik me heel goed voorstellen hoe leerlingen die mijn vak niet beheersen, zich kunnen voelen."
 • "Een echte aanrader!"
 • "Bedankt voor de handvatten en de praktische tips. Fijn om een cursus te krijgen waar je zelf energie van krijgt!"
 • "Fijne, ter zake doende training!"
 • De workshop wordt binnen uw school aangeboden.
 • Aan de training doet over het algemeen de gehele talensectie mee (meerdere moderne vreemde talen gemengd). Betreft het een grotere school dan kan de cursus ook voor aparte secties aangeboden worden.
 • De datum wordt in onderling overleg vastgesteld.
 • De training kan georganiseerd worden voor havo/vwo of voor vmbo, maar niet gecombineerd.
 • De cursuskosten bedragen 475 euro per deelnemende docent. Dit is inclusief lesmateriaal, reiskosten (in het geval onze trainer naar uw school reist) etc.
 • Het minimumaantal deelnemers is zes en het maximumaantal acht.
 • Mocht u een training boeken voor zes of zeven van uw docenten, dan is het mogelijk dat de groep aangevuld wordt tot maximaal acht personen met één of twee individuele docenten van andere scholen.

Individuele deelnemers (of groepen van minder dan het minimaal aantal deelnemers) kunnen aansluiten bij een training op een andere school of bij een training speciaal voor individuele deelnemers in Leiden. Op dit moment hebben we de volgende mogelijkheden om aan te sluiten. Indien u aan wilt sluiten bij één van onderstaande trainingen, neemt u dan contact met ons op.

Datum Training Niveau Plaats
dinsdag 26 september Basistraining  havo/vwo Veghel
dinsdag 24 oktober Basistraining  havo/vwo Doetinchem
dinsdag 31 oktober gevorderdentraining  havo/vwo Veghel
dinsdag 21 november Basistraining  vmbo Apeldoorn
donderdag 30 november Basistraining  havo/vwo Hoogezand
maandag 15 januari gevorderdentraining  vmbo Eindhoven

Indien u als individuele deelnemer wel interesse heeft in het volgen van een training, maar niet beschikbaar bent op één van bovenstaande data, neemt u dan ook contact met ons op zodat we u op de wachtlijst kunnen plaatsen. 

Drs. J. Huibregtse (cursuscoördinator)
Stichting Studiebegeleiding Leiden
Postbus 11095
2301 EB Leiden
Tel.: 071-5170633
E-mail: docententraining@sslleiden.nl

   

  De Leidse Examentraining
  De Leidse Examentraining
  “Ik vond het een zeer intensieve en nuttige training. Ondanks jarenlange ervaring met examenklassen waren een aantal 'tips en trucs' toch nieuw voor mij. De volgende dag ben ik met het bordschema en de oefentekst in een examenklas gelijk aan de slag gegaan. Het ter beschikking gestelde materiaal is bovendien uitermate handig voor de inzet in de lessen.” Frank Schmermbeck (docent Duits), Teylingen College Leeuwenhorst te Noordwijkerhout