Overslaan en naar de inhoud gaan

Dé Leidse examentraining met meer dan 20 jaar ervaring!

De Leidse Examentraining

Talentraining Latijn

Tijdens de tweedaagse talentraining Latijn zullen we stilstaan bij het proefvertalen. Op het eindexamen (en vaak ook op de schoolexamens) kun je hier vijftig procent van de punten mee verdienen. Veel leerlingen denken dat je vertalen niet kunt leren. Op school wordt wel met vertalen geoefend, maar vaak leer je niet hoe je de vertaling daadwerkelijk moet aanpakken. Wij zijn van mening dat er wel degelijk strategieën bestaan voor het vertalen van een Latijnse tekst en aan die aanpak zullen we deze talentraining dan ook voornamelijk wijden. Dat doen we door de volgende onderwerpen te behandelen:

  • een stappenplan om op een gestructureerde manier te kunnen vertalen en te herkennen welke functie een woord in de zin heeft;
  • de grammatica/basis die essentieel is om goed te kunnen vertalen. We gaan het o.a. hebben over:
    • het vertalen van werkwoordsvormen, zoals de coniunctivus;
    • het vertalen van het participium;
  • tips om handig om te gaan met het woordenboek;
  • tips om te voorkomen dat je punten verliest.

Tijdens de training is er veel gelegenheid om individueel met vertalen te oefenen. Je zult erachter komen waar je valkuilen liggen, en wij zullen je helpen te leren hoe je die valkuilen kunt omzeilen. Je krijgt dus praktische adviezen en concrete tips, die je onder begeleiding tijdens de training zelf in praktijk brengt. De begeleiding is intensief: één docent op vijf leerlingen.

De Leidse Examentraining
De Leidse Examentraining