Overslaan en naar de inhoud gaan

Dé Leidse examentraining met meer dan 20 jaar ervaring!

Stofomschrijving Kerstvakantiecursus

Hieronder vind je de onderwerpen die in principe behandeld zullen worden. Het kan zijn dat er een onderwerp niet behandeld wordt dat je toch graag behandeld zou willen zien. Ook het omgekeerde is mogelijk. De reden hiervoor is dat niet alle scholen exact hetzelfde programma aanhouden in 4 havo en 4 en 5 vwo. Je hoeft je hier echter geen zorgen om te maken. Verreweg het grootste gedeelte van de stof die je in 4 havo of 4 en 5 vwo hebt gehad komt aan bod.

Wordt er een onderwerp behandeld dat je nog niet gehad hebt? Wij leggen het op zo'n manier uit dat je het direct begrijpt! Mis je een onderwerp dat je eigenlijk wel lastig vindt? Met de stof die we wel behandelen zul je zien dat je basis veel sterker wordt. De ervaring leert, dat als 'het fundament' in orde is, je moeilijkere onderwerpen veel sneller en gemakkelijker onder de knie krijgt en dat je onderwerpen die eerst heel moeilijk leken, nu veel beter begrijpt.

LET OP! Dit overzicht is onder voorbehoud. De definitieve stofomschrijving wordt een maand voor de cursus vastgesteld. Er kunnen dus nog (kleine) wijzigingen optreden.

VWO
  Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
aardrijkskunde Atlas Plaattektoniek Kringlopen Klimaat
biologie Vaardigheden DNA Assimilatie & Dissimilatie Ecologie
economie Omzet, kosten en winst & 
Stappenplan vraag uitpluizen
Betalingsbereidheid Surplus Elasticiteiten
geschiedenis Moderne Tijd: 19e eeuw & 
Stappenplan Examenvraag
Historische Context: Duitsland (1871-1945) Historische Context: Duitsland (1871-1945) & 
Koude Oorlog (1945-1991)
Historische Context: Koude Oorlog (1945-1991)
M&O Stappenplan examensom & 
Stappenplan procenten
Prijs Resultatenanalyse Financiële verslaggeving
natuurkunde Mechanica 
(energie, bewegen)
Mechanica 
(krachten, gravitatie)
Astrofysica 1 Astrofysica 2
scheikunde Soorten stoffen Reactievergelijkingen & Rekenen Begrippen bij reacties Redeneren
wiskunde A Structureren Algebra: oplossen Algebra: herleiden en omschrijven Exponentiële functies
wiskunde B Oplossen: simpele functies, exponenten en logaritmen functievaardigheden Differentiëren Integreren

 

HAVO
  Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
aardrijkskunde Atlas Plaattektoniek Kringlopen Klimaat
biologie De cel, Assimilatie & Dissimilatie Genetica (erfelijkheid) Assimilatie & Dissimilatie Ecologie
economie Omzet, kosten en winst & 
Stappenplan vraag uitpluizen
Betalingsbereidheid Surplus Elasticiteiten
geschiedenis Moderne Tijd: 19e eeuw & 
Stappenplan Examenvraag
Historische Context: Duitsland (1871-1945) Historische Context: Koude Oorlog (1945-1991)
M&O Stappenplan examensom & 
Stappenplan procenten
Prijs Resultatenanalyse Financiële verslaggeving
natuurkunde Vaardigheden 
(bijv. eenheden, vectoren, grafieken, begrijpend lezen)
Mechanica 
(energie, bewegen)
Mechanica 
(krachten, momenten)
Mechanica 
(gravitatie)
scheikunde Soorten stoffen Reactievergelijkingen Rekenen Zuren en basen
wiskunde A Structureren Algebra: oplossen, herleiden en omschrijven Exponentiële functies Statistiek: definities en verdelingen
wiskunde B Oplossen van simpele functies Functies: Snijpunten en transleren Exponenten en logaritmen
De Leidse Examentraining
De Leidse Examentraining