Stofomschrijving Kerstvakantiecursus

Hieronder vind je de onderwerpen die in principe behandeld zullen worden. Het kan zijn dat er een onderwerp niet behandeld wordt dat je toch graag behandeld zou willen zien. Ook het omgekeerde is mogelijk. De reden hiervoor is dat niet alle scholen exact hetzelfde programma aanhouden in 4 havo en 4 en 5 vwo. Je hoeft je hier echter geen zorgen om te maken. Verreweg het grootste gedeelte van de stof die je in 4 havo of 4 en 5 vwo hebt gehad komt aan bod.

Wordt er een onderwerp behandeld dat je nog niet gehad hebt? Wij leggen het op zo'n manier uit dat je het direct begrijpt! Mis je een onderwerp dat je eigenlijk wel lastig vindt? Met de stof die we wel behandelen zul je zien dat je basis veel sterker wordt. De ervaring leert, dat als 'het fundament' in orde is, je moeilijkere onderwerpen veel sneller en gemakkelijker onder de knie krijgt en dat je onderwerpen die eerst heel moeilijk leken, nu veel beter begrijpt.

LET OP! Dit overzicht is onder voorbehoud. De definitieve stofomschrijving wordt een maand voor de cursus vastgesteld. Er kunnen dus nog (kleine) wijzigingen optreden.

VWO
  Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
aardrijkskunde Atlas Plaattektoniek Kringlopen Klimaat
biologie Vaardigheden DNA Assimilatie & Dissimilatie Ecologie
economie Omzet, kosten en winst & 
Stappenplan vraag uitpluizen
Betalingsbereidheid Surplus Elasticiteiten
geschiedenis (vroegmoderne tijd) Vroegmoderne Tijd: 16e eeuw & 
Stappenplan examenvraag
Historische Context: Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1515-1648) Historische Context: 
Verlichtingsideeën en Democratische Revoluties (1650 - 1848)
geschiedenis (moderne tijd) Moderne Tijd: 19e eeuw & 
Stappenplan Examenvraag
Historische Context: Duitsland (1871-1945) Historische Context: Duitsland (1871-1945) & 
Koude Oorlog (1945-1991)
Historische Context: Koude Oorlog (1945-1991)
M&O Stappenplan examensom & 
Stappenplan procenten
Prijs Resultatenanalyse Financiële verslaggeving
natuurkunde Mechanica 
(energie, bewegen)
Mechanica 
(krachten, gravitatie)
Astrofysica 1 Astrofysica 2
scheikunde Soorten stoffen Reactievergelijkingen & Rekenen en formules Stappenplan rekenen & 
Begrippen bij reactie
Redeneren
wiskunde A Structureren en Algebra Algebra Normale en binomiale verdeling Overige kansen
wiskunde C
wiskunde B Oplossen: simpele functies en exponenten en logaritmen Differentiëren Integreren

 

HAVO
  Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
aardrijkskunde Atlas Plaattektoniek Kringlopen Klimaat
biologie De cel, Assimilatie & Dissimilatie Genetica (erfelijkheid) Assimilatie & Dissimilatie Ecologie
economie Omzet, kosten en winst & 
Stappenplan vraag uitpluizen
Betalingsbereidheid Ecologie Bloed
geschiedenis (moderne tijd) Moderne Tijd: 19e eeuw & 
Stappenplan Examenvraag
Historische Context: Duitsland (1871-1945) Historische Context: Koude Oorlog (1945-1991)
M&O Stappenplan examensom & 
Stappenplan procenten
Prijs Resultatenanalyse Financiële verslaggeving
natuurkunde Vaardigheden 
(bijv. eenheden, vectoren, grafieken, begrijpend lezen)
Mechanica 
(energie, bewegen)
Mechanica 
(krachten, momenten)
Mechanica 
(gravitatie)
scheikunde Soorten stoffen Reactievergelijkingen Rekenen Zuren en basen
wiskunde A Structureren Algebra Procenten + Statistiek 1 Definities en verdelingen Statistiek 2 Formules en variabelen
wiskunde B Omschrijven Oplossen: simpele functies Oplossen: simpele functies en exponenten en logaritmen Oplossen: exponenten en logaritmen

 

De Leidse Examentraining
De Leidse Examentraining